Privacybeleid

Ons websiteadres is: https://cammatch.org.

Invoering

We doen er alles aan om de privacy van onze servicegebruikers te beschermen CamMatch.

Dit beleid is van toepassing wanneer wij optreden als gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonlijke gegevens van onze servicegebruikers; met andere woorden, waar wij het doel en de middelen voor de verwerking van die persoonsgegevens bepalen.

Door gebruik te maken van onze service geeft u aan dat u instemt met de overdracht van persoonlijke gegevens zoals gespecificeerd in dit beleid.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

We kunnen informatie verwerken die is opgenomen in uw persoonlijke profiel op onze dienst (“profielgegevens”). De profielgegevens kunnen uw naam, leeftijd, informatie die u ons machtigt om te verzamelen uit uw sociale profielen, e-mailadres en profielfoto omvatten. We kunnen Facebook Login gebruiken voor de authenticatie en het aanmaken van een nieuw gebruikersprofiel voor onze service. Wanneer u een profiel aanmaakt via Facebook-login, vragen we om toegang tot uw voornaam, achternaam, geslacht, leeftijd, e-mailadres, locatie, landinstelling, tijdzone en foto's, om een naadloze registratie-ervaring te bieden. Wij streven er niet naar om naast deze gegevens ook toegang te verkrijgen tot of toegang te eisen tot andere persoonlijke gegevens die op het Facebook-platform zijn opgeslagen. Het gegevens- en privacybeleid van Facebook vindt u hier https://www.facebook.com/about/privacy. De profielgegevens kunnen worden verwerkt om uw gebruik van onze dienst mogelijk te maken en te monitoren.

Wij kunnen gegevens verwerken over uw gebruik van onze dienst (“gebruiksgegevens”). De gebruiksgegevens kunnen uw IP-adres, geografische locatie (beperkt tot land en staat), browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van het bezoek, paginaweergaven en websitenavigatiepaden omvatten, evenals informatie over de timing, frequentie en patroon van uw servicegebruik. De bron van de gebruiksgegevens is ons analytische trackingsysteem. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt om het gebruik van onze dienst te analyseren. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming in de vorm van het gebruik van onze dienst zoals vermeld in artikel 1, en onze legitieme belangen, namelijk het monitoren en verbeteren van onze dienst.

We kunnen informatie verwerken die is opgenomen in elke aanvraag die u bij ons indient met betrekking tot goederen en/of diensten (“aanvraaggegevens”). De aanvraaggegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het aanbieden, op de markt brengen en verkopen van relevante goederen en/of diensten aan u.

We kunnen informatie verwerken met betrekking tot onze klantrelaties, inclusief klantcontactinformatie (“klantrelatiegegevens”). De klantrelatiegegevens kunnen uw naam, uw contactgegevens en informatie in de communicatie tussen u en ons omvatten. De bron van de klantrelatiegegevens bent u. De klantrelatiegegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het beheren van onze relaties met klanten, het communiceren met klanten, het bijhouden van deze communicatie en het promoten van onze producten en diensten bij klanten. Dit soort gegevens hebben wij nodig voor een goed beheer van onze klantrelaties.

We kunnen informatie verwerken die u ons verstrekt met het doel u te abonneren op onze e-mailmeldingen en/of nieuwsbrieven (“meldingsgegevens”). De meldingsgegevens kunnen worden verwerkt met het doel u de relevante mededelingen en/of nieuwsbrieven te sturen.

We kunnen informatie verwerken die is opgenomen in of verband houdt met communicatie die u naar ons verzendt (“correspondentiegegevens”). De correspondentiegegevens kunnen de communicatie-inhoud en metagegevens omvatten die verband houden met de communicatie. Onze service kan de metagegevens genereren die verband houden met communicatie via de servicecontactformulieren. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt met het oog op de communicatie met u en het bijhouden van gegevens. Dit soort gegevens hebben wij nodig voor een goed beheer van onze dienst en communicatie met gebruikers.

We kunnen informatie verwerken over uw klantapplicatie (webbrowser of mobiele applicatie) en de omgeving ervan (besturingssysteem en hardware) die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot onze service (“klantgegevens”). De klantgegevens kunnen uw IP-adres, browsertype en -versie, browsermogelijkheden, type en versie van het besturingssysteem, hardware-installatie, imei/esn-code, apparaatfabrikant, serienummer en modelnaam omvatten. Dit soort gegevens hebben wij nodig voor een goede administratie van onze dienstverlening.

Wij kunnen informatie verwerken die u via onze dienst in sms-berichten verzendt (“berichtgegevens”). De berichtgegevens kunnen worden verwerkt om een dergelijke overdracht mogelijk te maken en onze service te beheren. Dit soort gegevens hebben wij nodig voor een goed beheer van onze dienstverlening, monitoring en verbetering van onze dienstverlening.

We kunnen informatie verwerken over uw communicatie met andere gebruikers in onze dienst (“communicatiegegevens”). De communicatiegegevens kunnen klant- en gebruiksgegevens voor beide partijen bevatten, de tijd en datum van de communicatie en de lengte ervan. Dit soort gegevens hebben wij nodig voor een goed beheer van onze dienstverlening, monitoring en verbetering van onze dienstverlening.

We may process information about your ban (“ban data”) in case you have been banned because of inappropriate behaviour. The ban data may include different elements of usage data and client data necessary to block the user from using our service for a determined period, but also an image of the video frame obtained from a user’s video source. This image can be collected along with a complaint from another user (interlocutor) or when inappropriate behavior is detected by our system based on behavioral factors (how often interlocutors break off the connection, average duration of chat sessions, dubious message patterns, etc.). We need this kind of data for the proper administration of our service.

Wij kunnen klachtinformatie (“klachtgegevens”) verwerken als een andere gebruiker van onze dienst over u klaagt. De klachtgegevens kunnen een afbeelding bevatten van het videoframe verkregen van uw videobron. Dit soort gegevens hebben wij nodig voor een goede administratie van onze dienstverlening.

We kunnen informatie verwerken met betrekking tot transacties, inclusief aankopen van goederen en diensten, die u met ons en/of via onze service aangaat (“transactiegegevens”). De transactiegegevens kunnen uw contactgegevens, uw kaartgegevens en de transactiegegevens omvatten. De transactiegegevens kunnen worden verwerkt met als doel het leveren van de gekochte goederen en diensten en het bijhouden van een goede administratie van die transacties. Dit soort gegevens hebben wij nodig voor een goede administratie van onze dienstverlening.

Zoals veel site-exploitanten kunnen wij informatie verwerken die uw browser verzendt wanneer u onze site bezoekt (“loggegevens”). De loggegevens kunnen uw IP-adres, browsertype en -versie, de pagina's van onze site die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina's doorbrengt en andere statistieken omvatten. De verzamelde loggegevens bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie. Dit soort gegevens hebben wij nodig voor een goed beheer van onze dienst, statistische analyse en inzicht in gebruikersgedrag.

We kunnen al uw persoonlijke gegevens die in dit beleid worden vermeld, verwerken waar dat nodig is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, zowel in gerechtelijke procedures als in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. We hebben dit soort gegevens nodig voor de bescherming en handhaving van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

We kunnen al uw persoonlijke gegevens die in deze polis zijn vermeld, indien nodig verwerken met het oog op het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico's of het verkrijgen van professioneel advies. Dit soort gegevens hebben wij nodig voor een goede bescherming van ons bedrijf tegen risico’s.

Naast de specifieke doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken zoals uiteengezet in dit artikel 2, kunnen wij ook al uw persoonsgegevens verwerken wanneer een dergelijke verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

Verstrek alstublieft geen persoonlijke gegevens van iemand anders aan ons, tenzij wij u hierom vragen.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan anderen

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan onze verzekeraars en/of professionele adviseurs voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is met het oog op het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico's, het verkrijgen van professioneel advies of het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, ongeacht of dit in gerechtelijke procedures is. of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

Financiële transacties met betrekking tot onze service kunnen worden afgehandeld door onze betalingsdienstaanbieders, Segpay, Stripe, PayPal, Apple, Google, Interkassa, SecurionPay, SMSBILL, VK. Wij delen transactiegegevens alleen met onze betalingsdienstaanbieders voor zover dit nodig is voor de verwerking van uw betalingen, het terugbetalen van dergelijke betalingen en het behandelen van klachten en vragen met betrekking tot dergelijke betalingen en terugbetalingen.

Naast de specifieke openbaarmaking van persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in dit artikel 3, kunnen wij uw persoonlijke gegevens openbaar maken wanneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen te beschermen. belangen van een andere natuurlijke persoon. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

Voor onze service kan het nodig zijn dat er een directe verbinding tot stand wordt gebracht tussen uw computer en de computer van de andere gebruiker. Om dit te doen, is het noodzakelijk om uw IP-adres beschikbaar te maken voor de computer van de andere gebruiker, hoewel dit niet door de interface van de dienst aan de andere gebruiker wordt getoond. Dit is een noodzakelijk onderdeel van de manier waarop elk peer-to-peer-systeem functioneert.

Internationale overdracht van uw persoonlijke gegevens

De hostingfaciliteiten voor onze service bevinden zich in Duitsland en de Verenigde Staten.

Gebruikers van onze dienst bevinden zich in meerdere landen, waaronder de Europese Economische Ruimte. We hebben gegevenspraktijken ontwikkeld die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat informatie op passende wijze wordt beschermd, maar we vragen u om op de hoogte te zijn van de privacy- en gegevensbeschermingswetten in het rechtsgebied waarin u woont. Zoals anders vermeld in dit beleid, erkent u dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de informatie die u deelt, bij u ligt.

U erkent dat persoonlijke gegevens die u via onze dienst ter publicatie indient, via internet over de hele wereld beschikbaar kunnen zijn. Wij kunnen het gebruik (of misbruik) van dergelijke persoonsgegevens door anderen niet voorkomen.

Bewaren en verwijderen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij voor welk doel dan ook verwerken, zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor dat doel of die doeleinden.

We bewaren uw profielgegevens zolang uw account actief is en we niet anderszins op de hoogte zijn gesteld, of zolang we dit nodig achten voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven.

Wij bewaren niet uw volledige berichtgegevens (berichtenlog). We slaan geen uitgaande of inkomende berichten op en deze gegevens kunnen niet worden opgehaald of hersteld. We bewaren specifieke berichten in de bangegevens voor verboden gerelateerd aan ongepast gedrag in de tekst- en/of videochat.

Wij bewaren uw bangegevens zolang dit nodig is om de ban technisch gedurende een bepaalde periode te handhaven. We zullen de gebruikersafbeelding niet bewaren nadat het verbod is verlopen, maar we zullen wel een verslag bewaren over dit specifieke verbod.

Wij bewaren uw communicatiegegevens niet. We slaan geen informatie op over met wie en wanneer u hebt gecommuniceerd, en dergelijke informatie kan niet worden opgehaald of hersteld.

Niettegenstaande de overige bepalingen van dit artikel 5, kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren wanneer een dergelijke bewaring noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen

We gebruiken de juiste technische en fysieke maatregelen om de persoonlijke gegevens van onze gebruikers te beschermen tegen verlies, vernietiging, wijziging, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of andere illegale vormen van verwerking.

We maken gebruik van een modern middel om de persoonlijke gegevens van alle gebruikers te beschermen volgens de huidige stand van de industrie. Dit omvat bijvoorbeeld firewalls, wachtwoordbeveiliging en andere toegang- en authenticatiecontroles.

We gebruiken beveiligde serversoftware (SSL) om gebruikersgegevens te coderen voordat deze naar ons worden verzonden, en onze database wordt gehost in een beveiligd datacenter.

Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot gebruikersgegevens.

Geen enkele transmissiemethode via internet of elektronische opslag is echter 100%-veilig. We kunnen de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt of op onze service opslaat, niet garanderen of garanderen, en u doet dit op eigen risico. We kunnen ook niet garanderen dat dergelijke informatie niet kan worden geopend, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd door schending van onze fysieke, technische of bestuurlijke veiligheidsmaatregelen. Als u denkt dat uw persoonlijke gegevens zijn aangetast, neem dan contact met ons op zoals hieronder aangegeven.

Privacyrechten in Californië

Als u een inwoner van Californië bent, kan de Californische wet u aanvullende rechten geven met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke gegevens. Voor meer informatie over uw privacyrechten in Californië gaat u naar Privacyverklaring voor inwoners van Californië

De Californische 'Shine the Light'-wet (Civil Code Section 1798.83) staat onze gebruikers die inwoners van Californië zijn toe om bepaalde informatie op te vragen met betrekking tot onze openbaarmaking van persoonlijke gegevens aan derden voor hun directmarketingdoeleinden. Om dit verzoek in te dienen, kunt u een e-mail sturen naar support.

Als u bovendien een inwoner van Californië bent en u zich wilt afmelden voor de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens aan derden voor direct marketingdoeleinden, kunt u contact met ons opnemen. Als u zich afmeldt voor het delen van uw persoonlijke gegevens, kunt u nog steeds geselecteerde aanbiedingen rechtstreeks van ons ontvangen in overeenstemming met de Californische wetgeving.

Privacyrechten in Nevada

Inwoners van Nevada die hun opt-out-rechten voor verkoop willen uitoefenen onder Nevada Revised Statutes Chapter 603A, kunnen een verzoek indienen via ons contactformulier. Houd er echter rekening mee dat we momenteel geen gegevens verkopen waarvoor de opt-outvereisten van de wet gelden.

Privacyrechten van Canada

We voldoen aan de Canadese federale en provinciale privacywetten en -regelgeving, waaronder de Personal Information Protection and Electronic Documents Act.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de beoogde doeleinden en zoals beschreven in dit beleid, tenzij we uw toestemming hebben verkregen om deze voor andere doeleinden te gebruiken.

Inwoners van Canada worden ervan op de hoogte gebracht dat de persoonlijke gegevens die zij aan ons verstrekken, worden opgeslagen in onze databases buiten Canada en mogelijk openbaar worden gemaakt aan bevoegde wetshandhavings- of overheidsinstanties als reactie op een wettig verzoek onder de wetten van dat land.

U kunt uw toestemming voor het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonlijke gegevens door ons intrekken, met inachtneming van wettelijke en contractuele beperkingen.

U heeft het recht om een klacht in te dienen over onze praktijken bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u contact met ons wilt opnemen over uw persoonlijke gegevens of van mening bent dat wij uw privacyrechten hebben geschonden, neem dan contact met ons op. U kunt www.priv.gc.ca bezoeken voor meer informatie over uw privacyrechten.

Privacyrechten in de EER/VK

Als u in de EER of het Verenigd Koninkrijk woont, heeft u onder bepaalde omstandigheden rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

Vraag toegang tot uw persoonsgegevens.
Verzoek om correctie van uw persoonsgegevens.
Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens.
Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Verzoek om overdracht van uw persoonsgegevens.
Recht om toestemming in te trekken.

U heeft ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens niet langer te verwerken voor marketingdoeleinden.

Als u een van de hierboven genoemde rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen.

Onlineprivacy van kinderen

Het beschermen van de privacy van jonge kinderen is bijzonder belangrijk. Onze service is niet bedoeld voor kinderen of minderjarigen jonger dan 18 jaar. Wij verzamelen niet bewust gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar en willen dit ook niet doen.

Door onze dienst te gebruiken, verklaart u dat u minimaal 18 jaar oud bent. Als u jonger bent dan 18 jaar, maak dan op geen enkel moment en op geen enkele manier gebruik van onze service. Als we vernemen dat persoonlijke gegevens van gebruikers jonger dan 18 jaar zijn verzameld, zullen we uw profiel deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze administratie te verwijderen.

Als u op de hoogte bent van gegevens die wij hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op zoals hieronder aangegeven.

Over cookies

Een cookie is een bestand met een identificatie (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en door de browser wordt opgeslagen. De identificatie wordt vervolgens elke keer dat de browser een pagina van de server opvraagt, teruggestuurd naar de server.

Cookies kunnen “permanente” cookies of “sessiecookies” zijn: een permanente cookie wordt opgeslagen door een webbrowser en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij hij vóór de vervaldatum door de gebruiker wordt verwijderd; een sessiecookie daarentegen vervalt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt gesloten.

Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die wij over u opslaan, kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies.

Cookies die wij gebruiken

Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

(a) authenticatie – we gebruiken cookies om u te identificeren wanneer u onze website bezoekt en terwijl u door onze website navigeert;
(b) analyse – we gebruiken cookies om ons te helpen het gebruik en de prestaties van onze website en diensten te analyseren;

Cookies gebruikt door onze dienstverleners

Onze dienstverleners gebruiken cookies en deze cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Google Analytics verzamelt informatie over websitegebruik door middel van cookies. De verzamelde informatie met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten op te stellen over het gebruik van onze website. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: https://www.google.com/policies/privacy/.

We gebruiken de Facebook Like Button-widget om de informatie over onze dienst op Facebook te delen. Wanneer u onze website bezoekt die een dergelijke widget bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook; Als gevolg hiervan wordt de inhoud van de widget naar uw browser overgebracht en ingebed in de weergegeven website. Als u onze website bezoekt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-gebruikersaccount, worden gegevens over uw bezoek aan Facebook overgedragen. Facebook kan uw bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount toewijzen. Informatie die voortkomt uit de interactie met de Facebook-widget (bijvoorbeeld door op de Facebook-‘Vind ik leuk’-knop te klikken of door een reactie achter te laten) wordt rechtstreeks overgedragen aan en opgeslagen door Facebook. Om dit te voorkomen, moet u zich afmelden van uw Facebook-account voordat u onze website bezoekt. Raadpleeg het privacybeleid van Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation) voor meer informatie over: het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en gegevensanalyse door Facebook, uw rechten, hoe u instellingen kunt wijzigen en hoe u bescherm je privacy.

We gebruiken de Twitter Tweet Button-widget om informatie over onze service op Twitter te delen. Twitter gebruikt cookies voor doeleinden die worden beschreven op https://help.twitter.com/ru/rules-and-policies/twitter-cookies. Het privacybeleid van de Twitter-provider kunt u bekijken op https://twitter.com/ru/privacy.

Cookies beheren

In de meeste browsers kunt u cookies weigeren en cookies verwijderen. De methoden hiervoor variëren van browser tot browser en van versie tot versie.

Het blokkeren van alle cookies zal een negatief effect hebben op de bruikbaarheid van veel websites.

Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.

Externe URL's

Wij behouden ons het recht voor om tijdens onze dienstverlening externe links naar websites en goederen van derden te plaatsen.

We proberen altijd links en URL's naar gerespecteerde websites aan te bieden, maar we aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, beveiliging of acties die op dergelijke websites worden ondernomen.

Wanneer u naar een website van een derde partij navigeert, worden alle persoonlijke gegevens die u verstrekt uitsluitend beheerd door het privacybeleid van die specifieke website en aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid voor de gegevens die u besluit te verstrekken.

Do Not Track-mechanismen

Uw browser kan een “Do-Not-Track ('DNT')-signaal” afgeven, of een soortgelijk mechanisme voor het uitoefenen van keuzes over het verzamelen van informatie over uw online activiteiten. Omdat de technologie blijft veranderen, kunnen we op dit moment niet garanderen dat we DNT-signalen of vergelijkbare mechanismen zullen respecteren.

Amendementen

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren.
U dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid.

Contact

Als u vragen heeft over dit beleid, neem dan contact met ons op.

 

nl_NLNederlands