Voorwaarden

Wie we zijn

Ons websiteadres voor videochatrecensies is: https://cammatch.org.

Invoering

Dit document, dat ook wel “Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”, “Gebruikersovereenkomst” of “Overeenkomst” kan worden genoemd, is een juridisch bindende overeenkomst tussen individuen, bedrijven en organisaties (Gebruikers) en CamMatch dot org (Cammatch.org), waarnaar hierna ook kan worden verwezen als de “Website” of “Website”. De termen “ons”, “wij” en “onze” kunnen ook worden gebruikt om overal naar CamMatch dot st te verwijzen, terwijl de termen “u”, “uw”, “Gebruiker” en “Bezoeker” kunnen worden gebruikt om verwijzen naar alle gebruikers van de website. De termen “Inhoud” en “Inhoud” worden gebruikt om te verwijzen naar materiaal dat via de Website beschikbaar wordt gesteld. Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van alle inhoud en diensten die door de website worden aangeboden, bevestigt u dat u ten minste 18 (achttien) jaar oud bent (of de wettelijke leeftijd in uw staat, land of plaats indien groter dan 18 jaar). Door onze Website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u zich houdt aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en onze Regels. U bevestigt ook dat u akkoord gaat met het naleven van ons privacybeleid en ons restitutiebeleid.

Toegang krijgen tot en gebruik maken van de website

Wij verlenen u een niet-exclusieve, niet-sublicentiehouder, herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van onze Website, strikt in overeenstemming met deze Overeenkomst. Uw rechten onder deze Overeenkomst zijn niet overdraagbaar of toewijsbaar en een dergelijke overdracht zal waar nodig nietig of vernietigbaar zijn. Deze Overeenkomst creëert op geen enkele wijze een relatie tussen u en ons. Wij behouden ons het recht voor om het functioneren van onze Website (tijdelijk of voor onbepaalde tijd) stop te zetten (bijvoorbeeld om onderhoud aan onze Website uit te voeren). Tevens behouden wij ons het recht voor om onze Website af te wisselen: Om technische redenen zoals problemen met onze servers, hardware- of softwarestoringen, hackeraanvallen etc. Om updates uit te voeren aan onze hardware of software ten behoeve van onze Website en/of gebruikerservaring. In ieder geval om legitieme redenen zoals bezwaren met betrekking tot privacy of legitieme bezwaren met betrekking tot de inhoud of het onderhoud van onze Website CamMatch.org

Als we besluiten dat onze Website niet langer een commerciële reden heeft om de werking voort te zetten. Mochten er wijzigingen optreden in de door ons geleverde diensten. We sluiten niet specifiek gevallen uit waarin onze Website mogelijk niet beschikbaar is (tijdelijk of voor onbepaalde tijd) vanwege technische problemen of onderhoudsproblemen. Onze website is niet immuun voor virussen, hackeraanvallen, storingen in hardware en software en andere onverwachte problemen die buiten onze controle liggen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor eventuele problemen of schade, inclusief materiële schade, die gebruikers van onze Services ervaren als gevolg van technische redenen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor eventuele problemen of schade die gebruikers van onze diensten ondervinden en die worden veroorzaakt door internet- of gegevensstoringen. We beloven dat we alle mogelijke maatregelen zullen nemen om de correcte functionaliteit van onze Services te hervatten in het geval van technische of onderhoudsproblemen. Alle problemen en/of kosten die verband houden met internetverbindingen en/of mobiele dataverbindingsdiensten zijn de verantwoordelijkheid van de individuele Gebruiker. Wij adviseren alle Gebruikers om de kosten van eventuele internet- of dataverbindingen te verduidelijken voordat ze onze Website gebruiken.

Gebruikersinhoud

Gebruikers kunnen tekst-, audio- (mondelinge verklaringen) en video-informatie naar andere Gebruikers verzenden. Door Gebruikersinhoud via de Website beschikbaar te stellen, verleent u ons hierbij een wereldwijde, onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije licentie, met het recht op sublicentie, gebruik, kopiëren, aanpassen, wijzigen, distribueren, dergelijke Gebruikersinhoud in licentie geven, verkopen, overdragen, publiekelijk weergeven, publiekelijk uitvoeren, verzenden, streamen, uitzenden en anderszins exploiteren op, via of door middel van de Website en websites van derden. Dit omvat ook het gebruik van genoemde Inhoud voor commerciële doeleinden. Wij claimen geen eigendomsrechten op dergelijke Gebruikersinhoud en niets in deze Overeenkomst kan worden geacht de rechten te beperken die u mogelijk heeft om dergelijke Gebruikersinhoud te gebruiken en te exploiteren. Het auteursrecht voor alle inhoud blijft in het bezit van de gebruiker die deze heeft verstrekt. U erkent en gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle Gebruikersinhoud die u via de Website beschikbaar stelt. Dienovereenkomstig verklaart en garandeert u dat u de enige en exclusieve eigenaar bent van alle Gebruikersinhoud die u via de Website beschikbaar stelt, of dat u beschikt over alle rechten, licenties, toestemmingen en vrijgaven die nodig zijn om ons de rechten op dergelijke Gebruikersinhoud te verlenen. , zoals bedoeld in de voorwaarden van deze Overeenkomst. U verklaart en garandeert dat noch de Gebruikersinhoud, noch uw uitzending of verzending van de Gebruikersinhoud of ons gebruik van de Gebruikersinhoud (of een deel daarvan) op, via of door middel van de Website of websites van derden inbreuk zal maken op, misbruik zal maken van of inbreuk zal maken op patenten, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, morele rechten of andere intellectuele eigendomsrechten van een derde partij, of publiciteits- of privacyrechten, of resulteren in de overtreding van toepasselijke wet- of regelgeving. Het auteursrecht op alle andere inhoud, inclusief afbeeldingen, UI-ontwerp, enz., gevonden op onze website, behoort ons toe. U stemt ermee in geen Inhoud te verstrekken die in strijd is met de voorwaarden van deze Overeenkomst en onze Regels, of met de rechten van andere Gebruikers, of die als obsceen of beledigend voor anderen kan worden beschouwd. U stemt ermee in geen Inhoud te verzenden die in strijd is met of gedrag aanmoedigt dat toepasselijke wet- of regelgeving zou schenden of aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid. U gaat ermee akkoord dat u geen enkele vorm van commerciële diensten zult promoten, adverteren of aanbieden wanneer u onze Website gebruikt. U stemt ermee in de Website of de Inhoud niet te gebruiken voor commerciële doeleinden of ten behoeve van een derde partij of op enige wijze die niet is toegestaan door deze Overeenkomst.

Schadelijke gebruikersactiviteit

U stemt ermee in het volgende niet te doen: Proberen de kwetsbaarheid van ons systeem of netwerk te onderzoeken, scannen of testen of beveiligings- of authenticatiemaatregelen te schenden; Het vermijden, omzeilen, verwijderen, deactiveren, aantasten, decoderen of anderszins omzeilen van technologische maatregelen die door ons of een van onze providers of een andere derde partij (inclusief een andere gebruiker) zijn geïmplementeerd om de website of inhoud te beschermen; Pogingen om toegang te krijgen tot de website of inhoud of deze te doorzoeken, of inhoud van de website te downloaden door gebruik te maken van een engine, software, tool, agent, apparaat of mechanisme (inclusief spiders, robots, crawlers, dataminingtools en dergelijke) anders dan algemeen beschikbaar webbrowsers van derden; Een TCP/IP-pakketheader of een deel van de headerinformatie in een e-mailbericht vervalsen, of op enigerlei wijze de Website of Inhoud gebruiken om gewijzigde, bedrieglijke of valse bronidentificerende informatie te verzenden; Proberen de software die wordt gebruikt om de website of inhoud aan te bieden te ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren; De toegang van een Gebruiker, host of netwerk verstoren of proberen te verstoren, inclusief maar niet beperkt tot het verzenden van een virus, het overbelasten, overstromen, spammen of bombarderen van de Website; Ontwikkel een concurrerende applicatie of website; Een ander individu aanmoedigen of in staat stellen een van de voorgaande handelingen te verrichten.

Betaalde producten of diensten

We can offer some paid products or services to our Users, on our Website, including but not limited to, digital goods and services and subscriptions. If you purchase something from us, you also represent and warrant that: You have read the product or service description and clearly understand it’s nature; Any payment information you supply is true and complete; Charges incurred by you will be honored by your bank or credit card company; You will pay the charges incurred by you at the posted prices, including any applicable taxes; If your initial payment method is dishonored, you will still pay the incurred charges, including any surcharge we may incur due to the dishonored payment. Paid services may not be transferred to third parties. We may offer additional paid features on our Website, such as the ability to remove a ban before the expiry of the ban period. These paid features may be purchased via a range of proposed payment methods on our Website. All payments for paid services on our Website are subject (or not a subject) to refund according to our Refund Policy. If you believe that the nature of the product or service is not clear enough to you, please do not purchase it and do not hesitate to contact us before making a purchase.

Externe URL's

Wij behouden ons het recht voor om links naar externe websites, internetbronnen en goederen van derden op onze website te plaatsen. We proberen alleen links naar gerespecteerde bronnen van derden aan te bieden, maar we aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud op websites van derden, de veiligheid van de privacy van uw persoonlijke gegevens op dergelijke sites, of enige acties die u mogelijk onderneemt op externe websites. U erkent de exclusieve verantwoordelijkheid voor en aanvaardt alle risico's die voortvloeien uit uw gebruik van dergelijke websites of bronnen. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de beschikbaarheid of nauwkeurigheid van externe websites of bronnen, evenals voor de inhoud, producten of diensten op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen.

Koppelen en inbedden

U mag links naar onze website verstrekken en deze insluiten in uw websites, applicaties of andere internetbronnen, op voorwaarde dat: u geen enkel deel van onze website verwijdert of verbergt door middel van framing of anderszins; Uw applicatie, internetbron of website houdt zich niet bezig met illegale of pornografische activiteiten; U stopt onmiddellijk met het verstrekken van links naar onze website CamMatch.org en met het insluiten van onze website op ons verzoek.

Beëindiging van toegang

Elke Gebruiker die onze Regels overtreedt tijdens het gebruik van onze Website, de voorwaarden van deze Overeenkomst, of Inhoud levert of distribueert zoals uiteengezet op pagina 3 van deze Overeenkomst, heeft mogelijk beperkte toegang tot onze Website zonder enige kennisgeving of verplichting (financieel of ander). inclusief het recht voor ons om software, technische, juridische en andere middelen te gebruiken om ervoor te zorgen dat aan deze voorwaarden wordt voldaan (inclusief, zonder enige beperking, het blokkeren van bepaalde IP-adressen). Wij proberen alle Gebruikers op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen, maar zijn hiertoe niet verplicht. Voor tijdelijke toegangsbeperkingen wordt de verjaringstermijn door ons bepaald en kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u en andere Gebruikers voor enige wijziging van de verbodsperioden vanwege welke overtreding dan ook. Alle bepalingen met betrekking tot of met betrekking tot de beperking van aansprakelijkheid, disclaimers en vrijwaring blijven van kracht na elke beëindiging van deze Overeenkomst of elke beëindiging van uw gebruik van onze Website Chatroulette dot st.

Misstanden en klachten

Eventuele incidenten van misbruik, overtredingen van de Regels en/of oneigenlijk gebruik van uw auteursrecht door andere Gebruikers kunnen worden gemeld via e-mailadressen, contactformulieren en andere contactmethoden zoals weergegeven op onze Website. Gebruikers die eventuele geschillen met andere gebruikers van onze website proberen op te lossen door onze regels, de voorwaarden van deze overeenkomst of het privacybeleid te schenden, en/of door illegale acties te ondernemen, zoals ongepaste opmerkingen tegen andere gebruikers, lopen het risico dat hun toegang tot onze website wordt beperkt op tijdelijke of permanente basis, zoals aangegeven op p.6 van deze Overeenkomst.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor acties die onze Gebruikers ondernemen terwijl ze onze Website bezoeken, of voor de door hen verstrekte Inhoud. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van onze Website, inclusief aansprakelijkheid die voortvloeit uit rechtszaken, boetes, claims, schade, verplichtingen, uitgaven van welke aard en soort dan ook, inclusief directe, indirecte, incidentele boetes en/of verliezen veroorzaakt door nalatigheid. , serviceonderbreking, gegevensverlies, hardwareschade als gevolg van virusaanvallen, inkomensverlies, verlies van kansen, verspilling van kantoortijd, contractbreuk, claims van derden of andere verliezen die mogelijk zijn voorzien als die welke veroorzaakt worden door of tijdens het gebruik van onze Website. Deze aansprakelijkheidsbeperking dekt, maar is niet beperkt tot, de overdracht van software of virussen die uw hardware kunnen beschadigen, storingen in mechanische of elektrische hardware of communicatielijnen kunnen veroorzaken, andere verbindingsproblemen (zoals de onmogelijkheid van internettoegang), ongeoorloofde toegang, diefstal, letsel, materiële schade, bedieningsfouten, stakingen of overmacht, inclusief maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor inkomensverlies, winst- of contractverlies, verlies van zaken, verlies van verwachte besparingen, verlies van goodwill, verlies van gegevens, verlies van kantoortijd en enig ander verlies of schade van welke aard dan ook. U stemt ermee in om CamMatch.org en haar werknemers te beschermen tegen alle claims van derden en eventuele verliezen en kosten die voortvloeien uit claims die voortvloeien uit uw persoonlijke handelingen tijdens het gebruik van onze website of als gevolg van door u verstrekte inhoud.

Amendementen

Wij behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, onze Regels, Privacybeleid, Terugbetalingsbeleid en deze Overeenkomst te wijzigen. De meest recente en actuele exemplaren van de bovengenoemde documenten worden op onze Website gepubliceerd. Eventuele wijzigingen worden actief en geldig vanaf het moment dat de gewijzigde tekst wordt bijgewerkt op de betreffende pagina op onze Website. In sommige gevallen kunnen we Gebruikers op de hoogte stellen van wijzigingen in documenten, maar het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de respectieve pagina's regelmatig te controleren op updates. Mocht u het niet eens zijn met de voorwaarden in deze Overeenkomst, dan dient u met onmiddellijke ingang te stoppen met het gebruik van onze Website. Als u onze Website blijft gebruiken nadat eventuele wijzigingen van kracht zijn geworden, geeft u aan dat u akkoord gaat met alle wijzigingen en de gewijzigde voorwaarden van deze Overeenkomst.

 

nl_NLNederlands